ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław
+48 501 599 829
biuro@przedszkole-terapeutyczne.com

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Przedszkole „Konikowy Świat” oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Przyjmujemy dzieci od 2,5lat z niepełnosprawnościami wymagających stałej terapii pedagogicznej i rehabilitacji, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizujemy  Podstawę Wychowania Przedszkolnego dopasowując zawarte w niej treści do stanu funkcjonalnego każdego dziecka przez opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Dzieci mają dostęp do rehabilitacji metodami PNF, FITS, KinesioTaping, Ortezą dynamiczną DUNAG oraz NDT-Bobath. Zajęcia hipoterapii prowadzone są w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukownie pod Wrocławiem. Działania terapeutyczne obejmują także zajęcia z logopedą i psychologiem.