Dla Rodziców

   1. Kalendarz dni wolnych w przedszkolu

W roku szkolnym 2018/2019 dni wolne w przedszkolu to:

LISTOPAD 2018:       1.11; 2.11

GRUDZIEŃ 2018:     25- 26.12

STYCZEŃ 2019:        1.01

KWIECIEŃ 2019:      22.04

MAJ 2019:                  1.05;  3.05

CZERWIEC 2019:     20.06

   2. Ramowy plan dnia

8.00-9.00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne

9.00-9.40 – Powitanie z elementami zajęć dydaktycznych, wynikających z programu wychowania przedszkolnego

9.40-10.00 – Trening czystości

10.00-11.00 – Śniadanie (samodzielne przygotowanie, spożycie i posprzątanie)

11.00-11.30- Zajęcia dydaktyczne wynikające z programu wychowania przedszkolnego

11.30-12.00 – Czas na aktywność własną

12.00-13.00 – Zajęcia dydaktyczne

Od godz.13.00 zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domów