ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław
+48 501 599 829
biuro@przedszkole-terapeutyczne.com

Metody pracy

W naszym przedszkolu wykorzystujemy metody dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka. Stosujemy elementy następujących metod:

Poranny Krąg
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn
Program Aktywności Knillów
Dobry Start
Komunikacja AAC
Terapia ręki
Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT- Bobath w Bukowinie pod Wrocławiem (www.hipoterapia.pl). Metody rehabilitacji to m.in.:

Hipoterapia neurofizjologiczna
NDT-Bobath
Orteza dynamiczna DUNAG (kombinezon)
Terapia neurofizjologiczna metodą PNF
Kinesiotaping
Integracja Sensoryczna