ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław
+48 501 599 829
biuro@przedszkole-terapeutyczne.com

plan dnia

8.00-9.00   Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne
9.00-9.40   Powitanie z elementami zajęć dydaktycznych, wynikających z programu wychowania przedszkolnego
9.40-10.00   Trening czystości
10.00-11.00   Śniadanie (samodzielne przygotowanie, spożycie i posprzątanie)
11.00-11.30   Zajęcia dydaktyczne wynikające z programu wychowania przedszkolnego
11.30-12.00   Czas na aktywność własną
12.00-13.00   Zajęcia dydaktyczne
Od godz.13.00 zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domów

Godziny zajęć hipoterapii, rehabilitacji są ustalane indywidualnie.