ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław
+48 501 599 829
biuro@przedszkole-terapeutyczne.com

O nas

„Konikowy świat” to miejsce tworzone z zaangażowaniem przez nauczycieli, terapeutów i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami. W przyjaznej przestrzeni, kameralnej grupie pomagamy współdziałać dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, stawiając na ich rozwój umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samoobsługowych. W naszej placówce znalazły swoje miejsce przedszkolaki z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ważne jest dla nas indywidualne podejście do każdej osoby oraz doskonalenie jej mocnych stron, tak by móc uczyć się od siebie, dopełniać się wzajemnie.

Nasz profil:

Przedszkole powstało z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi. Przyjmujemy dzieci od 2,5lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasze cele:

stworzenie bezpiecznych i sprzyjających warunków do rozwoju
– wspomaganie i wszechstronne usprawnianie rozwoju dzieci przez kompleksową terapię i rehabilitację
– rozwijanie jak najpełniejszej samodzielności oraz umiejętności komunikacyjnych i społecznych naszych podopiecznych.

Dzieci pracują w małych grupach, na jednego wychowawcę przypada 3-4 dzieci. Umożliwia nam to indywidualne podejście do dziecka i realizację ustalonych z Rodzicem celów. Jesteśmy placówką oświatową, wpisaną do wojewódzkiego rejestru szkół i placówek oświatowych. W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowując zawarte w niej treści do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka przez opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych (IPET).

Dla dzieci wymagających rehabilitacji ruchowej tworzony jest również Indywidualny Program Działań Rehabilitacyjnych (IPD), którego założenia są realizowane podczas zajęć rehabilitacyjnych i hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii i Terapii NDT-Bobath w Bukowinie pod Wrocławiem (www.hipoterapia.pl)