PŁATNOŚCI

Czesne w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 300/miesiąc za dziecko.
W ramach tej kwoty dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach otwarcia przedszkola oraz zajęcia edukacyjne i terapeutyczne (zajęcia indywidualne z logopedą, z psychologiem, terapię Integracji Sensorycznej,  terapię pedagogiczną).

Kwota jest stała i bezzwrotna. Opłata wnoszona jest z góry do 10. dnia każdego miesiąca.
Prosimy dokonywać wpłat na konto podane na Umowie.
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka i miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
Raz na semestr Rodzice ponoszą również opłatę przeznaczoną na materiały plastyczne i dydaktyczne w wysokości 180zł.

300 zł

czesne
Miesięczne obejmuje:

dzieci spoza naszego przedszkola również mogą korzystać z zajęć specjalistycznych, prowadzonych w godzinach popołudniowych:

440 zł

pakiet miesięczny, zajęcia 2 x w tygodniu

520 zł

PAKIET MIESIĘCZNY, ZAJĘCIA 2 X W TYGODNIU

520 zł

PAKIET MIESIĘCZNY, ZAJĘCIA 2 X W TYGODNIU

400 zł

PAKIET MIESIĘCZNY, ZAJĘCIA 2 X W TYGODNIU

520 zł

PAKIET MIESIĘCZNY,
ZAJĘCIA 2 X W TYGODNIU

480zł

PAKIET MIESIĘCZNY,
ZAJĘCIA 2 X W TYGODNIU