PŁATNOŚCI

Czesne w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 500/miesiąc za dziecko.
W ramach tej kwoty dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach otwarcia przedszkola oraz zajęcia edukacyjne i terapeutyczne (zajęcia indywidualne z logopedą, z psychologiem, terapię Integracji Sensorycznej,  terapię pedagogiczną).

Kwota jest stała i bezzwrotna. Opłata wnoszona jest z góry do 10. dnia każdego miesiąca.
Prosimy dokonywać wpłat na konto podane na Umowie.
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka i miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
Raz na semestr Rodzice ponoszą również opłatę przeznaczoną na materiały plastyczne i dydaktyczne w wysokości 200zł.

500 zł

czesne
Miesięczne obejmuje: