PŁATNOŚCI

Czesne w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 300/miesiąc za dziecko.
W ramach tej kwoty dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach otwarcia przedszkola oraz zajęcia edukacyjne i terapeutyczne (zajęcia indywidualne z logopedą, z psychologiem, terapię Integracji Sensorycznej,  terapię pedagogiczną, hipoterapię).

Kwota jest stała i bezzwrotna. Opłata wnoszona jest z góry do 10. dnia każdego miesiąca.
Prosimy dokonywać wpłat na konto podane na Umowie.
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka i miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
Raz na semestr Rodzice ponoszą również opłatę przeznaczoną na materiały plastyczne i dydaktyczne w wysokości 180zł.

300 zł

Miesięcznie

mIESIĘCZNE PAKIETY PROMOCYJNE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "W PAKIECIE TANIEJ"

440 zł

zamiast 520 zł

520 zł

zamiast
600 zł

520 zł

zamiast 600 zł

400 zł

Zamiast 480 zł

520 zł

Zamiast 600 zł

480zł

Zamiast 560 zł