PUNKT KONSULTACYJNY

Poznaj ofertę zajęć naszego przedszkola dla dzieci z poza ośrodka. Zapraszamy do zapisów!

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Wiele procesów rozwoju dziecka zachodzi samoistnie, ale czasem, trzeba przyjść z pomocą.
TUS to forma wspierania kompetencji społecznych dzieci z różnymi trudnościami (agresja, nieśmiałość, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, wycofanie się z kontaktów społecznych).
Pomaga dzieciom radzić sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywać, rozumieć i regulować emocje. Wspierane są komunikacja, umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań, czekanie na swoją kolej, czyli umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie.
Zajęcia grupowe (4-6 osób): 50zł/ 50 min.
Zajęcia indywidualne: 80zł/30min.
Zapisy: tel. 697 069 824

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspomaganie umiejętności i wiedzy wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Terapie przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwuje się m.in: nieharmonijny rozwój, słabą koncentrację uwagi, obniżoną sprawność rąk, zaburzenia emocjonalne, problemy koordynacji oko-ręka. Pomoże ona dzieciom, które mają problemy np. z czytaniem i pisaniem, dopasowywaniem elementów, szukaniem zależności, przyswajaniem i rozumieniem nowych informacji. Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami, jakie ma dziecko.

Zajęcia indywidualne: 70zł/40min.
Zapisy: tel. 511 137 127

Integracja sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) wspomaga rozwój układu nerwowego dziecka. Oparta jest głównie na zabawie, a ćwiczenia dostosowane są do rozwoju dziecka. W czasie terapii dziecko usprawnia bazowe systemy sensoryczne np. prawidłowe odczuwanie dotyku, własnego ciała, utrzymywanie równowagi. Problemy wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej mogą w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka np.

-trudności z koncentracją uwagi,

-niechęć do używania rąk, dotykania nowych/niektórych rzeczy

- problemy emocjonalne,

-wybiórczość pokarmowa)

- słaba równowaga,

- nadpobudliwość

- nieśmiałość


Zajęcia indywidualne: 80zł/30min. Zapisy: tel. 697 069 824

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć dziecko ćwiczy siłę rąk, precyzję, skrupulatność, dokładność i cierpliwość, a także koordynację ruchową. Trzeba wiedzieć, że sprawność ręki determinuje w głównej mierze poziom funkcjonowania dziecka.
Gdy Twoje dziecko:

- ma opóźniony rozwój mowy,

- niechętnie maluje, lepi z plasteliny,

- nie potrafi zapiąć zamka, guzika, zawiązać sznurowadeł,

- nie posługuje się sztućcami,

- nie wycina,

- wykonuje według Ciebie pewne czynności zbyt długo lub niedbale,

- rysując przyciska ołówek zbyt mocno lub za lekko,

- nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,

- odczuwa duży dyskomfort, gdy ma brudne dłonie,

- szybko męczy się pisząc czy malując,

- pisze niestarannie,

- ma problemy z koordynacją (nie potrafi złapać, rzucić piłki, często się wywraca, trąca przedmioty),

-podpiera głowę, garbi się.

Zastanów się nad Terapią Ręki.
Zajęcia indywidualne 80zł/45min
tel. 511 137 127