Oferta

Naszym Podopiecznym oferujemy szeroki zakres działań terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych. Im wcześniej rozpoczniemy prace, tym większe efekty możemy osiągnąć. W naszej placówce staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię. Chcemy również, by pobyt dziecka na naszym przedszkolu mijał w ciepłej i sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa atmosferze.

    Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) w oparciu o diagnozę i obserwację dzieci.
Zadania w nim zawarte realizowane są podczas:

 

    Dla każdego przedszkolaka tworzony jest również Indywidualny Program Działań Rehabilitacyjnych (IPD), którego założenia będą realizowane podczas:

 

Metody pracy pedagogicznej wykorzystywane przez naszych pedagogów to:

 

    Metody rehabilitacyjne stosowane w naszym przedszkolu to: