ul. Poświęcka 17/38, 51-128 Wrocław
+48 501 599 829
biuro@przedszkole-terapeutyczne.com

Oferta

Naszym Przedszkolakom oferujemy szeroki zakres działań terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych

Przedszkolakom zapewniamy:

– grupowe i indywidualne zajęcia dydaktyczne

– grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne, w tym m.in. terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną oraz dogoterapię

– rehabilitację ruchową

– hipoterapię

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 13.00.

Ramowy plan dnia:

8.00- 9.00   Przyjmowanie dzieci do placówki, zabawy swobodne, zabawy kierowane.

9.00- 10.00  Powitanie dzieci, poranny krąg, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy plastyczne

10.00- 10.30  Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, trening samodzielnego spożywania posiłku

10.30- 11.30  Zajęcia dydaktyczno- terapeutyczne, grupowe/ indywidualne

11.30- 12.00 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

12.00- 13.00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci/ zabawy kierowane: konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne, gry stolikowe/ pobyt na powietrzu

Program ma charakter orientacyjny.

Zajęcia specjalistyczne, rehabilitacja ruchowa i hipoterapia realizowane są w godzinach ustalanych indywidualnie.